, , ,

مفصل زانو 3R60

مفصل زانو 3R60 معرفی مفصل زانو 3R60 ، مفصلی 5 محوره است و به صورتی است که در قسمت قدامی دارای طراحی 4 محوره مرسوم می باشد ، با این تفاوت که در قسمت خلفی بارهای مفصل به وسیله یک محور اضافه جدا شده است. این طراحی خاص اجازه دو عملکرد متفاوت در ط…
پنجه کربنی اوسر
, , , , ,

پنجه های کربنی مناسب برای فعالیت پایین

پنجه های کربنی اوسر برای فعالیت پایین پنجه های کربنی متناسب با هر نوع فعالیت طراحی و ساخته می شوند . بر خلاف تصور ، پنجه های کربنی مناسب برای فعالیت بالا نمی توانند راحتی بیشتری را فراهم کنند ، بلکه انتخاب پنجه متناسب با سطح فعالیت و وزن فرد ا…
پنجه کربنی هوشمند اوسر
, , , ,

پنجه کربنی هوشمند اوسر

پنجه کربنی هوشمند PROPRIO یک پنجه برای فعالیت پایین تا متوسط است که مچ پا را به صورت هوشمند کنترل می کند . موتور پنجه کربنی هوشمند اوسر هنگام راه رفتن و زمانی که پای پروتزی بدون تحمل وزن است ( SWING PHASE ) فاصله نوک پنجه با زمین را افزایش می دهد…
پنجه هیدرولیک با کاهش محدودیت
, , ,

پنجه کربنی هیدرولیک

پنجه کربنی هیدرولیک MOTION FOOT پنجه کربنی هیدرولیک منحصر به فردی است که سیستم مچ پای آن دارای دامنه حرکتی ، به اندازه پای طبیعی است ، حرکات طبیعی آن به گونه ای است که با شیبها و پاشنه های مختلف تطبیق پیدا می کند و هنگام نشستن ، پنجه پا کاملا …