پروتز روی زانو
, , , ,

پروتز روی زانو

قطع عضو روی زانو این نوع قطع عضو از نظر جمعیتی تعداد کمتری  بین سایر قطع عضوها دارد . با قطع و بریده شدن کمتر استخوان و عضلات ( نسبت به قطع عضو بالای زانو )، کنترل  و بالانس  عضلانی بهتری در مفصل ران ایجاد می شود و معمولا توانایی تحمل وزن از انت…
, , , , ,

حرکت کششی عضلات همسترینگ

Hamstring stretch for AK amputee   حرکت کششی عضلات همسترینگ آمپوته بالای زانو :   مطابق شکل روی تخت بنشینید و پاها را با فاصله از هم باز کنید‌. زانوی پای سالم را کاملا صاف کرده ، زانوی پای پروتزی را میتوانید از لبه ی تخت آویزا…