پروتز زیر زانو
, , ,

پروتز زیر زانو

انواع سوکت زیر زانو سوکت زیر زانو با پیشرفت و کشف مواد جدید در حال تکامل است . صرف نظر از طرح نهایی سوکت ، اولین قدم در ساخت پروتز زیر زانو ، قالبگیری از اندام باقیمانده ( استامپ ) است که می تواند به صورت سنتی ، اسکن و سیستم CAD و یا MRI صورت گیر…
سیستم وکیوم اوسر
, , , ,

پای مصنوعی زیر زانو انواع سیستم تعلیق

انواع سیستم های تعلیق در پروتزهای زیر زانو روشهایی که برای نگه داشتن استامپ( اندام باقیمانده پس از قطع عضو ) درون سوکت استفاده شده تعلیق نامیده می شود. این روشها در راستای به حداقل رساندن حرکت بین استامپ و سوکت کار می کند که تاثیر مهمی در عملکرد…
پای مصنوعی زیر زانو
, , , ,

قطع عضو زیر زانو

قطع عضو زیر زانو ازبین قطع عضوها در اندام تحتانی ، قطع عضو زیر زانو متداولترین نوع است. در این قطع عضو می توان انتظار عملکرد نزدیک به نرمال را داشت و علت آن حفظ مفصل زانوست که به قطع عضو امکان راه رفتن با مصرف انرژی کمتر، نسبت به سایر قطع عضو های ان…
, , , , ,

حرکت کششی عضلات همسترینگ

Hamstring stretch for AK amputee   حرکت کششی عضلات همسترینگ آمپوته بالای زانو :   مطابق شکل روی تخت بنشینید و پاها را با فاصله از هم باز کنید‌. زانوی پای سالم را کاملا صاف کرده ، زانوی پای پروتزی را میتوانید از لبه ی تخت آویزا…