نوشته‌ها

پای مصنوعی زیر زانو
, , , ,

قطع عضو زیر زانو

قطع عضو زیر زانو ازبین قطع عضوها در اندام تحتانی ، قطع عضو زیر زانو متداولترین نوع است. در این قطع عضو می توان انتظار عملکرد نزدیک به نرمال را داشت و علت آن حفظ مفصل زانوست که به قطع عضو امکان راه رفتن با مصرف انرژی کمتر، نسبت به سایر قطع عضو های ان…
پنجه هیدرولیک با کاهش محدودیت
, , ,

پنجه کربنی هیدرولیک

پنجه کربنی هیدرولیک MOTION FOOT پنجه کربنی هیدرولیک منحصر به فردی است که سیستم مچ پای آن دارای دامنه حرکتی ، به اندازه پای طبیعی است ، حرکات طبیعی آن به گونه ای است که با شیبها و پاشنه های مختلف تطبیق پیدا می کند و هنگام نشستن ، پنجه پا کاملا …
ایستادن با پنجه هوشمند
,

پنجه هوشمند ELAN

پنجه ELAN پنجه elan مقاومت عضلات و حرکات مچ پا را تقلید می کند ، این حالت بوسیله تغییر دادن میزان مقاومت هیدرولیک برای ایجاد بهترین تعادل هنگام ایستادن ، راه رفتن روی سطوح شیب دار و زمین های ناهموار صورت می گیرد که باعث وارد آمدن نیروهای مت…
,

پنجه هوشمند BIOM

پنجه هوشمند BIOM بین پنجه های هوشمند موجود در بازار یکی از منحصر بفردترین انهاست در ابتدای شروع حرکت و هنگام تماس پاشنه پا با زمین یک واکنش فنری انجام می شود که عمل عضلات dorsiflexor ساق پا را شبیه سازی می کند در انتهای حرکت اندام در حال تحمل و…