نوشته‌ها

ایستادن با پنجه هوشمند
,

پنجه هوشمند ELAN

پنجه ELAN پنجه elan مقاومت عضلات و حرکات مچ پا را تقلید می کند ، این حالت بوسیله تغییر دادن میزان مقاومت هیدرولیک برای ایجاد بهترین تعادل هنگام ایستادن ، راه رفتن روی سطوح شیب دار و زمین های ناهموار صورت می گیرد که باعث وارد آمدن نیروهای مت…
,

پنجه هوشمند BIOM

پنجه هوشمند BIOM بین پنجه های هوشمند موجود در بازار یکی از منحصر بفردترین انهاست در ابتدای شروع حرکت و هنگام تماس پاشنه پا با زمین یک واکنش فنری انجام می شود که عمل عضلات dorsiflexor ساق پا را شبیه سازی می کند در انتهای حرکت اندام در حال تحمل و…